Wat bieden wij

Kinderthuiszorg De Spitse geeft zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Waar, wanneer en welke zorg is afhankelijk van uw wensen en behoeften.
In een kennismakingsgesprek kunnen we wederzijdse wensen en mogelijkheden bespreken en afstemmen met het welzijn van uw kind als leidraad!

Waar?
Kinderen die (intensieve) zorg nodig hebben hoeven gelukkig niet altijd in het ziekenhuis te verblijven. Wij leveren zorg daar waar uw kind het nodig heeft. Dat kan in uw thuissituatie zijn. Maar het kan ook op de peuterspeelzaal of op school. Of we kunnen uw kind meenemen op een uitstapje!
Daarnaast hebben wij op onze thuisbasis mogelijkheden om uw kind in een landelijke buitenomgeving te ontvangen en verzorgen!

Wanneer?
Na onderling overleg kunnen wij zorg bieden wanneer uw kind zorg nodig heeft. Structureel of incidenteel, afhankelijk van uw behoefte.
Ook nachten, weekenden en vakanties behoren tot de mogelijkheden.

Welke zorg?
Kinderthuiszorg De Spitse biedt (intensieve) verpleegkundige en verpleegtechnische zorg aan uw kind.
Bijvoorbeeld het toedienen van zuurstof, (sonde)voeding en medicatie, infuusbehandelingen en wondbehandeling.
Ook zijn we ervaren in monitorbewaking, tracheacanulezorg en thuisbeademing.
Heeft u een zorgvraag die we niet hebben genoemd, vraag ons dan gerust naar de mogelijkheden.


          K  i  n  d  e  r  t  h  u  i  s  z  o  r  g    D  e    S  p  i  t  s  e  .    B  u  i  t  e  n  g  e  w  o  o  n  .