Wie zijn wij

Kinderthuiszorg De Spitse is een zorgonderneming van Jaap Jansen & Rosanne van de Vossenberg.

Jaap Jansen heeft de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk, verpleegkunde, kinder verpleegkunde en (kinder) intensive care verpleegkunde gevolgd.
Momenteel werkzaam als intensive care verpleegkundige en als zorgverlener aan kinderen in de thuissituatie.
Hij is jaren werkzaam geweest op gespecialiseerde kinderafdelingen van het ziekenhuis.

Rosanne van de Vossenberg heeft de opleidingen verpleegkunde, (kinder) intensive care verpleegkunde en Management in Zorg en Dienstverlening gevolgd.
Inmiddels ruim tien jaar werkzaam als kinder intensive care verpleegkundige, daarnaast in de zorgverlening aan kinderen in verschillende thuissituaties.

Wij wonen samen in Melderslo, Noord-Limburg. Hier hebben we onze thuisbasis in een "buitengewone" omgeving die verschillende mogelijkheden biedt op het gebied van buitenleven in combinatie met de zorg die we vol overgave bieden!


          K  i  n  d  e  r  t  h  u  i  s  z  o  r  g    D  e    S  p  i  t  s  e  .    B  u  i  t  e  n  g  e  w  o  o  n  .